Thứ bảy, 22/1/2022

Đại học Tôn Đức Thắng

Mã trường: DTT TP HCM

Liên hệ

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 6.500

  1. Xét tuyển theo kết quả quá trình học THPT
  2. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
  3. Ưu tiên xét tuyển theo quy định của trường
  4. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điểm chuẩn