Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Tôn Đức Thắng

Marketing - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
FA7340115 31.5 A01, D01

Mã ngành
FA7340115
Điểm chuẩn
31.5
Tổ hợp môn
A01, D01