Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Tôn Đức Thắng

Marketing - Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
FA7340115 33 A00, A01, D01

A00;D01: Anh nhân 2; A00: Toán nhân 2

Mã ngành
FA7340115
Điểm chuẩn
33
Tổ hợp môn
A00, A01, D01
Ghi chú
A00;D01: Anh nhân 2; A00: Toán nhân 2