Thứ ba, 30/5/2023
Đại học Tôn Đức Thắng

Marketing -Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
F7340115 33.5 A00, A01, D01

Mã ngành
F7340115
Điểm chuẩn
33.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01