Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Tôn Đức Thắng

Marketing -Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
F7340115 35.6 A00, A01, D01

A00;D01: Anh nhân 2; A00: Toán nhân 2

Mã ngành
F7340115
Điểm chuẩn
35.6
Tổ hợp môn
A00, A01, D01
Ghi chú
A00;D01: Anh nhân 2; A00: Toán nhân 2