Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Tôn Đức Thắng

Marketing -Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
F7340115 33 A00, A01, D01

Mã ngành
F7340115
Điểm chuẩn
33
Tổ hợp môn
A00, A01, D01