Chủ nhật, 21/4/2024
Đại học Tôn Đức Thắng

Marketing -Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
F7340115 32.65 A00, A01, D01

Mã ngành
F7340115
Điểm chuẩn
32.65
Tổ hợp môn
A00, A01, D01