Thứ sáu, 1/7/2022
Đại học Tôn Đức Thắng

Thiết kế đồ họa - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
F7210403 30.5 H00, H01, H02

Vẽ HHMT >=6

Mã ngành
F7210403
Điểm chuẩn
30.5
Tổ hợp môn
H00, H01, H02
Ghi chú
Vẽ HHMT >=6