Thứ ba, 3/10/2023
Đại học Tôn Đức Thắng

Thiết kế đồ họa - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
F7210403 26 H00, H01, H02

Mã ngành
F7210403
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
H00, H01, H02