Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Tôn Đức Thắng

Việt Nam học. Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch -Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
B7310630Q A01, C00, C01, D01

Mã ngành
B7310630Q
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A01, C00, C01, D01