Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Tôn Đức Thắng

Việt Nam học. Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch -Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
B7310630Q 22.5 A01, C00, C01, D01

Môn Anh hệ số 2

Mã ngành
B7310630Q
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
A01, C00, C01, D01
Ghi chú
Môn Anh hệ số 2