Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Tôn Đức Thắng

Việt Nam học. Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch -Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
B7310630Q 24.3 A00, C00, C01, D01

A01,D01: Anh nhân 2; C00,C01: Văn nhân 2

Mã ngành
B7310630Q
Điểm chuẩn
24.3
Tổ hợp môn
A00, C00, C01, D01
Ghi chú
A01,D01: Anh nhân 2; C00,C01: Văn nhân 2