Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Tôn Đức Thắng

Golf

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810302 23 A01, D01, T00, T01

Mã ngành
7810302
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A01, D01, T00, T01