Thứ sáu, 22/9/2023
Đại học Tôn Đức Thắng

Golf

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810302 23 A01, D01, T00, T01

A01,D01: Anh nhân 2; T00,T01: NKTDTT >=6

Mã ngành
7810302
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A01, D01, T00, T01
Ghi chú
A01,D01: Anh nhân 2; T00,T01: NKTDTT >=6