Chủ nhật, 19/9/2021
Đại học Tôn Đức Thắng

Luật -Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
N7380101 17 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
N7380101
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01