Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Tôn Đức Thắng

Luật -Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
N7380101 30.5 A00, A01, C01, D01

A01,D01: Anh nhân 2; C00,C01: Văn nhân 2

Mã ngành
N7380101
Điểm chuẩn
30.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01
Ghi chú
A01,D01: Anh nhân 2; C00,C01: Văn nhân 2