Thứ năm, 1/6/2023
Đại học Tôn Đức Thắng

Ngôn ngữ Anh -Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
N7220201 23 D01, D11

Môn Anh hệ số 2

Mã ngành
N7220201
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
D01, D11
Ghi chú
Môn Anh hệ số 2