Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Tôn Đức Thắng

Ngôn ngữ Anh -Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
N7220201 32.9 D01, D11

Anh nhân 2

Mã ngành
N7220201
Điểm chuẩn
32.9
Tổ hợp môn
D01, D11
Ghi chú
Anh nhân 2