Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Tôn Đức Thắng

Ngôn ngữ Anh -Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
N7220201 24 D01, D11

Mã ngành
N7220201
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
D01, D11