Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Tôn Đức Thắng

Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn -Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
B7340101N 28 A00, A01, D01

A00;D01: Anh nhân 2; A00: Toán nhân 2

Mã ngành
B7340101N
Điểm chuẩn
28
Tổ hợp môn
A00, A01, D01
Ghi chú
A00;D01: Anh nhân 2; A00: Toán nhân 2