Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Tôn Đức Thắng

Quản trị kinh doanh. Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn -Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
B7340101N 23 A00, A01, D01

Môn Anh hệ số 2

Mã ngành
B7340101N
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, A01, D01
Ghi chú
Môn Anh hệ số 2