Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Tôn Đức Thắng

Ngôn ngữ Anh -Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
B7220201 D01, D11

Mã ngành
B7220201
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
D01, D11