Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Tôn Đức Thắng

Ngôn ngữ Anh -Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
B7220201 31.5 D01, D11

Anh nhân 2

Mã ngành
B7220201
Điểm chuẩn
31.5
Tổ hợp môn
D01, D11
Ghi chú
Anh nhân 2