Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Tôn Đức Thắng

Quản lý thể dục thể thao

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810301 32.8 A01, D01, T00, T01

A01,D01: Anh nhân 2; T00,T01: NKTDTT >=6

Mã ngành
7810301
Điểm chuẩn
32.8
Tổ hợp môn
A01, D01, T00, T01
Ghi chú
A01,D01: Anh nhân 2; T00,T01: NKTDTT >=6