Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Tôn Đức Thắng

Quản lý thể dục thể thao

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810301 30.5 A01, D01, T00, T01

Mã ngành
7810301
Điểm chuẩn
30.5
Tổ hợp môn
A01, D01, T00, T01