Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Tôn Đức Thắng

Quản lý thể dục thể thao

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810301 27 A01, D01, T00, T01

Mã ngành
7810301
Điểm chuẩn
27
Tổ hợp môn
A01, D01, T00, T01