Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Tôn Đức Thắng

Kỹ thuật xây dựng - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
F7580201 23 A00, A01, C01

Mã ngành
F7580201
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, A01, C01