Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Tôn Đức Thắng

Kỹ thuật xây dựng - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
F7580201 24 A00, A01, C01

Toán nhân 2

Mã ngành
F7580201
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
A00, A01, C01
Ghi chú
Toán nhân 2