Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Tôn Đức Thắng

Kỹ thuật điện -Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
F7520201 24 A00, A01, C01

Mã ngành
F7520201
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
A00, A01, C01