Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Tôn Đức Thắng

Kỹ thuật điện -Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
F7520201 22 A00, A01, C01

Mã ngành
F7520201
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, A01, C01