Thứ bảy, 25/9/2021
Đại học Tôn Đức Thắng

Công nghệ sinh học - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
F7420201 24 A00, B00, D08

A00: Hoá nhân 2; B00,D08: Sinh nhân 2

Mã ngành
F7420201
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
A00, B00, D08
Ghi chú
A00: Hoá nhân 2; B00,D08: Sinh nhân 2