Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Tôn Đức Thắng

Công nghệ sinh học - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
F7420201 24 A00, B00, D08

Mã ngành
F7420201
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
A00, B00, D08