Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Tôn Đức Thắng

Công nghệ sinh học - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
F7420201 22 A00, B00, D08

Mã ngành
F7420201
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, B00, D08