Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Tôn Đức Thắng

Luật - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
F7380101 33.3 A00, A01, C01, D01

A00,A01: Toán nhân 2; C00,D01: Văn nhân 2

Mã ngành
F7380101
Điểm chuẩn
33.3
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01
Ghi chú
A00,A01: Toán nhân 2; C00,D01: Văn nhân 2