Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Tôn Đức Thắng

Tài chính - Ngân hàng - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
F7340201 30.25 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
F7340201
Điểm chuẩn
30.25
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07