Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Tôn Đức Thắng

Tài chính - Ngân hàng - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
F7340201 33.7 A00, A01, D01, D07

A00;D01,D07: Anh nhân 2; A00: Toán nhân 2

Mã ngành
F7340201
Điểm chuẩn
33.7
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07
Ghi chú
A00;D01,D07: Anh nhân 2; A00: Toán nhân 2