Chủ nhật, 4/12/2022
Đại học Tôn Đức Thắng

Kinh doanh quốc tế - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
F7340120 32.8 A00, A01, D01

Mã ngành
F7340120
Điểm chuẩn
32.8
Tổ hợp môn
A00, A01, D01