Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Tôn Đức Thắng

Kinh doanh quốc tế - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
F7340120 33.15 A00, A01, D01

Mã ngành
F7340120
Điểm chuẩn
33.15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01