Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Tôn Đức Thắng

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
F7340101N 29.9 A00, A01, D01

Mã ngành
F7340101N
Điểm chuẩn
29.9
Tổ hợp môn
A00, A01, D01