Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Tôn Đức Thắng

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn) - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
F7340101N 34.3 A00, A01, D01

A00;D01: Anh nhân 2; A00: Toán nhân 2

Mã ngành
F7340101N
Điểm chuẩn
34.3
Tổ hợp môn
A00, A01, D01
Ghi chú
A00;D01: Anh nhân 2; A00: Toán nhân 2