Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Tôn Đức Thắng

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
F7340101 32.7 A00, A01, D01

Mã ngành
F7340101
Điểm chuẩn
32.7
Tổ hợp môn
A00, A01, D01