Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Tôn Đức Thắng

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực) - Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
F7340101 35.3 A00, A01, D01

A00;D01: Anh nhân 2; A00: Toán nhân 2

Mã ngành
F7340101
Điểm chuẩn
35.3
Tổ hợp môn
A00, A01, D01
Ghi chú
A00;D01: Anh nhân 2; A00: Toán nhân 2