Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Tôn Đức Thắng

Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch)- Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
F7310630Q 30.8 A01, C00, C01, D01

A00;D01: Anh nhân 2; A00: Toán nhân 2

Mã ngành
F7310630Q
Điểm chuẩn
30.8
Tổ hợp môn
A01, C00, C01, D01
Ghi chú
A00;D01: Anh nhân 2; A00: Toán nhân 2