Chủ nhật, 4/12/2022
Đại học Tôn Đức Thắng

Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch)- Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
F7310630Q 27 A01, C00, C01, D01

Mã ngành
F7310630Q
Điểm chuẩn
27
Tổ hợp môn
A01, C00, C01, D01