Chủ nhật, 26/3/2023
Đại học Tôn Đức Thắng

Ngôn ngữ Anh -Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
F7220201 29.9 D01, D11

Mã ngành
F7220201
Điểm chuẩn
29.9
Tổ hợp môn
D01, D11