Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Tôn Đức Thắng

Ngôn ngữ Anh -Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
F7220201 34.8 D01

Anh nhân 2

Mã ngành
F7220201
Điểm chuẩn
34.8
Tổ hợp môn
D01
Ghi chú
Anh nhân 2