Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Công đoàn

Bảo hộ lao động

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850201 15.15 A00, A01, D01

Mã ngành
7850201
Điểm chuẩn
15.15
Tổ hợp môn
A00, A01, D01