Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Công đoàn

Bảo hộ lao động

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850201 18.2 A00, A01, D01

Mã ngành
7850201
Điểm chuẩn
18.2
Tổ hợp môn
A00, A01, D01