Thứ sáu, 30/7/2021

Đại học Công đoàn

Mã trường: LDA Hà Nội

Liên hệ

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 1.740

  1. Xét tuyển dựa vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021
  2. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Điểm chuẩn