Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Tôn Đức Thắng

Bảo hộ lao động

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850201 23 A00, B00, D07, D08

Toán nhân 2

Mã ngành
7850201
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D08
Ghi chú
Toán nhân 2