Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Tôn Đức Thắng

Bảo hộ lao động

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850201 23 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7850201
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07