Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Kiến trúc Hà Nội

Quy hoạch vùng và đô thị

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580105 28 V00, V01, V02

Mã ngành
7580105
Điểm chuẩn
28
Tổ hợp môn
V00, V01, V02