Thứ ba, 21/3/2023
Đại học Kiến trúc Hà Nội

Quy hoạch vùng và đô thị

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580105 27.6 V00

Mã ngành
7580105
Điểm chuẩn
27.6
Tổ hợp môn
V00