Chủ nhật, 23/1/2022
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Quy hoạch vùng và đô thị

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580105 V03

Mã ngành
7580105
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
V03