Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Quy hoạch vùng và đô thị

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580105 18 V00, V01, V02, V03

Môn vẽ MT nhân 2, Môn vẽ MT khi chưa nhân hệ số >=4,5

Mã ngành
7580105
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
V00, V01, V02, V03
Ghi chú
Môn vẽ MT nhân 2, Môn vẽ MT khi chưa nhân hệ số >=4,5