Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Kiến trúc TP HCM

Quy hoạch vùng và đô thị

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580105 22.28 V00, V01

Mã ngành
7580105
Điểm chuẩn
22.28
Tổ hợp môn
V00, V01