Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Kiến trúc TP HCM

Quy hoạch vùng và đô thị

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580105 18.25 V00, V01

Mã ngành
7580105
Điểm chuẩn
18.25
Tổ hợp môn
V00, V01