Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Kiến trúc TP HCM

Quy hoạch vùng và đô thị

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580105 23.54 V00, V01, V02

Mã ngành
7580105
Điểm chuẩn
23.54
Tổ hợp môn
V00, V01, V02