Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Tôn Đức Thắng

Quy hoạch vùng và đô thị

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580105 24 A00, A01, V00, V01

Mã ngành
7580105
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
A00, A01, V00, V01