Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Tôn Đức Thắng

Quy hoạch vùng và đô thị

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580105 23 A00, A01, V00, V01

Mã ngành
7580105
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, A01, V00, V01