Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Khoa Học - Đại học Huế

Quy hoạch vùng và đô thị

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580105 15 V00, V01, V02

Môn Vẽ Mỹ thuật hệ số 1.5

Mã ngành
7580105
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
V00, V01, V02
Ghi chú
Môn Vẽ Mỹ thuật hệ số 1.5