Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Khoa Học - Đại học Huế

Quy hoạch vùng và đô thị

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580105 15 V00, V01, V02

Mã ngành
7580105
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
V00, V01, V02