Thứ sáu, 2/6/2023

Đại học Khoa Học - Đại học Huế

Mã trường: DHT Huế

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 1.369

  1. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022.
  2. Xét học bạ THPT.

Điểm chuẩn