Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Nha Trang

Kỹ thuật hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520301 15.5 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7520301
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07