Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Nha Trang

Kỹ thuật hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520301 16 A00, A01, B00, D90

Mã ngành
7520301
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D90