Thứ sáu, 1/7/2022
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Kỹ thuật hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520301 23.25 A00, D07

TO >=7.2; HO >=7.25; TTNV<=1

Mã ngành
7520301
Điểm chuẩn
23.25
Tổ hợp môn
A00, D07
Ghi chú
TO >=7.2; HO >=7.25; TTNV<=1