Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Kỹ thuật hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520301 20.05 A00, D07

Mã ngành
7520301
Điểm chuẩn
20.05
Tổ hợp môn
A00, D07