Thứ ba, 28/9/2021
Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc Gia TP HCM

Kỹ thuật hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520301 22 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7520301
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07