Thứ tư, 7/6/2023

Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM

Mã trường: QSQ TP HCM

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 3.260

  1. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT
  2. Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG - HCM
  3. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng
  4. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG - HCM
  5. Xét tuyển bằng chứng chỉ tú tài quốc tế, kết quả tốt nghiệp THPT nước ngoài
  6. Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT

Điểm chuẩn