Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Tôn Đức Thắng

Kỹ thuật hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520301 32 A00, B00, D07

Hoá nhân 2

Mã ngành
7520301
Điểm chuẩn
32
Tổ hợp môn
A00, B00, D07
Ghi chú
Hoá nhân 2