Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Tôn Đức Thắng

Kỹ thuật hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520301 28.6 A00, B00, D07

Mã ngành
7520301
Điểm chuẩn
28.6
Tổ hợp môn
A00, B00, D07