Thứ tư, 29/6/2022
Đại học Tôn Đức Thắng

Thống kê

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7460201 28.5 A00, A01

Toán >=5

Mã ngành
7460201
Điểm chuẩn
28.5
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
Toán >=5