Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Tôn Đức Thắng

Thống kê

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7460201 29.1 A00, A01

Mã ngành
7460201
Điểm chuẩn
29.1
Tổ hợp môn
A00, A01