Thứ sáu, 31/3/2023
Đại học Công đoàn

Quan hệ lao động (CN Quản lý Quan hệ lao động. CN Hành vi tổ chức)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340408 15.3 A00, A01, D01

Mã ngành
7340408
Điểm chuẩn
15.3
Tổ hợp môn
A00, A01, D01