Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Tôn Đức Thắng

Quan hệ lao động (CN Quản lý Quan hệ lao động. CN Hành vi tổ chức)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340408 27 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7340408
Điểm chuẩn
27
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01