Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Tôn Đức Thắng

Quan hệ lao động (CN Quản lý Quan hệ lao động. CN Hành vi tổ chức)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340408 32.5 A00, A01, C01, D01

A00,C01: Toán nhân 2; A01,D01: Anh nhân 2

Mã ngành
7340408
Điểm chuẩn
32.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01
Ghi chú
A00,C01: Toán nhân 2; A01,D01: Anh nhân 2