Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Tôn Đức Thắng

Quan hệ lao động (CN Quản lý Quan hệ lao động. CN Hành vi tổ chức)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340408 24 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7340408
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01