Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440298 15 A00, C00, D01, D15

Mã ngành
7440298
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, C00, D01, D15