Thứ hai, 20/3/2023

Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Mã trường: DMT Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 2.950

  1. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
  2. Xét tuyển đặc cách theo quy định của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
  3. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
  4. Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT (Học bạ THPT).
  5. Xét tuyển theo kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022.

Điểm chuẩn