Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Thủy văn học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440224 15 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7440224
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01