Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Khí tượng và khí hậu học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7440221 15 A00, A01, C01, D10

Mã ngành
7440221
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D10