Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Thiết kế công nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210402 21.65 H00, H07

Mã ngành
7210402
Điểm chuẩn
21.65
Tổ hợp môn
H00, H07