Thứ năm, 1/6/2023
Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Thiết kế công nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210402 19.84 H00, H07

Mã ngành
7210402
Điểm chuẩn
19.84
Tổ hợp môn
H00, H07