Thứ sáu, 8/7/2022

Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

Mã trường: MTC Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Đăng ký nhận đề án 2022 (Điền tên/ mã các trường muốn nhận)

Độc giả có thể nhận được thêm đề án của trường khác

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 419

  1. Thi năng khiếu kết hợp xét tuyển điểm Văn, Toán từ học bạ.

Điểm chuẩn