Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Mở Hà Nội

Thiết kế công nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210402 17.5 A00, A01, D01

Mã ngành
7210402
Điểm chuẩn
17.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D01