Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Mở Hà Nội

Thiết kế công nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210402 19.45 H00, H01, H06

Mã ngành
7210402
Điểm chuẩn
19.45
Tổ hợp môn
H00, H01, H06