Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Kiến trúc TP HCM

Thiết kế công nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210402 24.57 H01, H02

Mã ngành
7210402
Điểm chuẩn
24.57
Tổ hợp môn
H01, H02