Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Tôn Đức Thắng

Thiết kế công nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210402 23 H00, H01, H02

Mã ngành
7210402
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
H00, H01, H02