Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Tôn Đức Thắng

Thiết kế công nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210402 17.5 H00, H01, H02

Mã ngành
7210402
Điểm chuẩn
17.5
Tổ hợp môn
H00, H01, H02