Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Tôn Đức Thắng

Thiết kế công nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7210402 30.5 H00, H01, H02

Vẽ HHMT >=6

Mã ngành
7210402
Điểm chuẩn
30.5
Tổ hợp môn
H00, H01, H02
Ghi chú
Vẽ HHMT >=6