Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Mở TP HCM

Kế toán (CT chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301C 24.15 A01, D01, D07, D96

Mã ngành
7340301C
Điểm chuẩn
24.15
Tổ hợp môn
A01, D01, D07, D96