Chủ nhật, 14/4/2024
Đại học Tài chính Marketing

Kế toán (CT chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301C 23.8 A00, A01, D01, D96

Mã ngành
7340301C
Điểm chuẩn
23.8
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D96