Thứ hai, 20/9/2021
Đại học Tài Chính Marketing

Kế toán (CT chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340301C A00, A01, D01, D96

Mã ngành
7340301C
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D96