Thứ sáu, 24/3/2023

Đại học Tài chính Marketing

Mã trường: DMS TP HCM

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 4.500

  1. Xét tuyển thẳng
  2. Xét học bạ
  3. Xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực
  4. Xét điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn