Thứ năm, 20/1/2022

Đại học Tài Chính Marketing

Mã trường: DMS TP HCM

Liên hệ

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 4.500

  1. Xét tuyển thẳng
  2. Xét học bạ
  3. Xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực
  4. Xét điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn